home

רבי שלמה בנימיני, בעל תואר אקדמאי מאונ׳ העברית בירושלים, מרצה עם 65 שנות נסיון פעיל, שכתב יותר מ-20 ספרים על מדע וקבלה שגאוני דור ורבנים, ומקובלים כתבו וחתמו עליהם המלצות טובות, אשר ניתן לראותם בספרים שלנו.
רבי שלמה בינימיני מחדש חידושים מתוך מסרים בשמות הקודש המגיעים אליו ממקומות עליוניים (כתוב בזוהר הקדוש של בראשית כל מחדש חידושים, שמים וארץ יהיו חדשים לענ"ד השם יתברך יעניק ברכות והצלחות, נחת רוח, ושמים וארץ יתחדשו עבורך, וירגיש קדושה וטהרה והשם יתברך שם חידושים על ראשו ומשנק אותם)
 

אישה שמפילה ולד
קמיע בכסף טהור על השם שלה עם שמות הקודש
שישמור על הולד
ב- 200 ₪


קמיע עתיק מאוד של משה רבינו עם שמות הוי"ה לבריאות איתנה פרנסה בשפע חן וחסד אהבה וכבוד  בלי עין הרע והצלחה ושמחת חיים


קמיע של חכמת שלמה המלך וע"ב שמות הקודש לכל בקשה זיווג, שלום בית, פרנסה וכל אשר תבקשו 
ב 600 ₪


קמיע לפני 300 שנה עם ע"ב שמות ושמות המלאכים לכל הבקשות וישועות וגם ביטול זרע לבטלה
ב 500 ₪
פרדס הנסים
לקוח מדף הפייסבוק
 
לקוח מדף הפייסבוק