פרדס-הנסים-תהלים

נשארו מס׳ מוגבל של ספרים בבקשה תמהרו לא נדפיס יותר


בס"ד   הקטן עבד ה' יתברך רבי שלמה בנימיני מעולמות העליונים התגלו לנו סודות כדי לעזור לכל עם ישראל, ברכות והצלחות מה' יתברך ישירות, רבי מאיר בעל הנס, שר הפנים מֳטֳטֳרֳוֳןֳ, כהן גדול שהיינו בגילגול הקודם שיפתחו לכל עם ישראל כל שערי שמים ויתגשמו כל בקשותם במרוצה.
ספר פרדס הנסים תהלים ב848 עמודים ענקים ו 8 עמודים צבעונים מכתבי ברכה אדמנור נדבורנא שליט"א הי"ו, הרב הזקן והגאון והצדיק חיים קניבסקי שליט"א הי"ו, הרב המקובל האלקי חיים כהן (החלבן) שליט"א הי"ו לחיים ארוכים ומבורכים, הרב הנבון והצדיק מאור מזוז שליט"א הי"ו הרב יצחק מ. דיין שליט"א הי"ו, הרב האהוב, צדיק הגאון בן ציון ישראלי (חבד) הספר עוזר לכם שיפתחו לכם כל שערי שמים לכן תפילתכם תגיע ישר לכסא הכבוד העניינים הפרטים או המסחריים שלכם יתגשמו במרוצה, סגולות ותפילות לכל הבקשות וישועות, זיווג עדיף לחזור בתשובה שלמה ולעשות וידוי, שלום בית, רפואה שלמה לכל אבר ואבר, ביטול החסימות והגזירות, עין הרע וכישופים, להגיע לדרגות הגבוהות ביותר.
ספר פרדס הנסים תהלים
ב-848 עמודים ו-8 עמודים צבעוניים
  • פותח לכם שערי שמים כלול בו שמות הקודש וכל מי שמתכוון על אותיות בשמות הקודש ה' יפתח לו שערי שמים ויתברך ישירות מכסא הכבוד ויתגשם כל בקשותיו
  • רפואה לכל המחלות, ביטול עין הרע וכישופים, זיווג, שלום בית, אהבה בכל אשר תבקשו
  • אנחנו מתעסקים בייעוץ בקבלה יותר מ 62 שנים
  • כתבנו יותר מ 20 ספרים בקבלה ובמדע
  • מלמדים ועוזרים ומייעצים לכל הנזקק ופותרים את כל הבעיות שלו שירגיש נחת רוח ויפתחו לו שערי שמיים.
  • שכל עם ישראל יתברכו מפי עליון וכל אשר יעשו יצליחו ובריאות איתנה ונהורא מעלייא ואורך ימים ושנות חיים (אהי״ה יהו״ה אהי״ה) אמן סלע ועד.
  • הספר מכיל את כל התפילות, הקמיעות, הסגולות ולכל הבקשות וישועות שתהיו מבורכים ומוצלחים
הספר עם 6 קמיעות ב- 200 ₪
 

 

הזדמנות נדירה שיתגשמו בקשותיכם במרוצה. הגיע העת לשנות את גורלכם ומזלכם ולהגיע אל האושר שאתם חפצים בו וחייכם האישיים והצלחתכם בכל מעשי ידיכם שהובטח לכם בזכות שמות הקודש (עם ירצה השם יתברך) מהמלאכים הממונים שכלולים בשמות הקודש חדשניים אשר יעניק פיתרון קל ומהיר לכל בעיותיכם עם התפילות סגולות וקמיעות.

 

תמונות נבחרות