קמיעות
  • קמיעות וסגולות :
    • קמיעות בכסף טהור לכל הבקשות שעושה נסים ונפלאות ב 180 דולר ו 10 דולר למשלוח
    • סגולות בכסף, זהב, נחושת, בדיל ועופרת שנעשה במוצאי שבת בשעת הרצון לחן וחסד שעושה נסים ונפלאות 70 דולר ו 10 דולר למשלוח 

אישה שמפילה ולד
קמיע בכסף טהור על השם שלה עם שמות הקודש
שישמור על הולד
ב- 200 ₪


קמיע עתיק מאוד של משה רבינו עם שמות הוי"ה לבריאות איתנה פרנסה בשפע חן וחסד אהבה וכבוד  בלי עין הרע והצלחה ושמחת חיים


קמיע של חכמת שלמה המלך וע"ב שמות הקודש לכל בקשה זיווג, שלום בית, פרנסה וכל אשר תבקשו 
ב 600 ₪


קמיע לפני 300 שנה עם ע"ב שמות ושמות המלאכים לכל הבקשות וישועות וגם ביטול זרע לבטלה
ב 500 ₪