קמיע-כסף-טהור
  • א- קמע כסף טהור, לכל הבקשות אשר כל מי ששם אותו עליו: ירגיש קדושה, נחת רוח, שמחה, אריכות ימים, וימשוך אליו כבוד מן הבריות.

    ב- קמע מיוחד עם 72 שמות הקודש והמלאכים שמעניק לאדם כוח עליון שלא יבוא לידי קרי.