קמיע-5-מתכות
  • קמע מ5 מתכות: זהב, כסף, נחושת, בדיל, עופרת אשר נעשה במוצאי שבת קודש, בעלות השחר קודם לקריאת התרנגול, אשר חקוק בה שם חניאל. והתולה זאת על עצמו יהיה מוצלח בפני כל הבריות.