ריפוי
ריפוי
 • אנו מציעים לכם רפואה למקרים כגון:
  • דום לב,
  • אירוע מוחי,
  • אלצהמייר,
  • חולי סרטן (מקרים רבים של חולים מישראל ואמריקה אשר התרפאו בכך שהוספנו שם או אות לשם שלהם),
  • ריפוי במחלות עיניים וכל המחלות שאפשר למצוא אותם גם בספר ״פרדס הנסים תהילים״ חן וחסד.
  • הריון.