רפואה-חיים-ושלום

נשארו מס׳ מוגבל של ספרים בבקשה תמהרו לא נדפיס יותר


ספר רפואה חיים ושלום, הגשמת בקשות וגילוי רזים סתומים

הגיעה העת להזדמנות הנדירה לשנות את גורלכם, ואת מזלכם, ולהגיע אל האושר שאתם חפצים בו בחייכם האישים או העיסקיים בעזרת: קמיעות ,סגולות, ותפילות שהובטח לכם משמים לחן וחסד מיתברך מפי עליון בכל הברכות והישועות, בשערי בריאות, בלהינצל מנזק וסכנה, ומחולי ומעין הרע, לזרע קיימה לאשה העקרה, לפרנסה בשפע, לביטול גזרות, להצלחה בדרך, לשלום הבית, לבנים חכמים וצדיקים, לאישה מעוברת, לזיווג, ולהצלחה מרובה, ולכל אשר חפץ ליבכם. לברכת בית והעסק, ברכת ה' יתברך, ברכת הכהנים, להינצל ממזיקן, עין הרע וכישופים, אגרת הרמב"ן בשמות הקודש לכל הבקשות וישועות ואנו מוכנים להתפלל עליכם שתהיו בריאים בכל אשר תבקשו, וגם לקרוא בספר רפואה חיים ושלום בסוף הספר בשמות הקודש. וכמו כן בעמוד 209 או 228 נמצאים הגשמת בקשות ויפתחו לכם כל שערי שמים. רפואה (ראה יכוון רא"ה גילוי עצמי והארה רוחנית מ ע"ב פסוקים , פו יכוון מו"ם טיהור רוחני מ ע"ב פסוקים ר"ת ריפואי פגע ותברך אדם = מה (יוד הא ואו הא) השם יתברך חיים (אהי"ה יהו"ה אהי"ה) ושלום (2 אותיות וש יכוון שא"ה צמיחה רוחנית מ ע"ב פ' לום = 76 יכוון 4 פעמים חה"ו (19 (מאזן ומביא שלווה נפשית מ ע"ב פ' הגשמת בקשות , גילוי רזים סתומים ב 488 עמודים ו 8 עמודים צבעונים מפתח לספרי קבלה, גילוי והסברים לשמות הקודש.
 • הספר פותח לכם שערי שמים שתהיו בקדושה וטהרה, ותגיעו לדרגות גבוהות ביותר ברוח הקודש והנבואה.
 • להגשמת הבקשות.
 • לסגולה עמוקה לכל דבר ודבר.
 • לסגולה להיות תמיד בשמחה.
 • פרנסה בשפע.
 • ברכת הקהל בשמות הקודש.
 • להינצל מקללות.
 • סגולה לזיווג.
 • פתיחת שערי שמים.
 • שמע ישראל עם תוספות כוונה לשמות המלאכים, ושמות הקודש המביא לדרגות גבוהות לביטול גזורות.
 • אדני שפתי בשמות הקודש שתפילתכם יגיע לעולמות העליונים ביותר.
 • לחיים (אהי"ה יהו"ה אהי"ה) ארוכים.
 • להינצל מקרי.
 • סגולה בעת צרה.
 • סגולה לגידול בנים.
 • סגולה לעשירות.
 • סגולה לשמירה.
 • סגולה לביטול עין הרע וכישופים.
 • סגולה להצלחה בדרך.
 • סגולה להצלה ממזיקין.
 • סגולה לכל בקשה עם שמות אהי״ה אשר אהי״ה.
 • הצלה מצרה וייסורים.
 • שמירה מהרהורים, עם כוונות לבטלם.
 • להינצל מיצר הרע.
 • סגולה לכאב ראש.
 • ביטול הגזרות מעין הרע וכישופים.
 • ביטול הגזרות עם מאור המרכבה התחתונה, ואהי״ה והמרכבה העליונה עם השם המפורש וביטול עין הרע וכישופים.
 • להכיר את חברך.
 • למצוא אבדתו.
 • סגולה לכאב לב ודום לב.
 • לרצות את חברך.
 • ביטול הכעס.
 • תפילתך תגיע ישירות עד כסא הכבוד, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו יהיה בעזרתך.
 • עם ראשי תיבות שמות הקודש עם הכוונות הגדולות ביותר שתכיר את כל ראשי התיבות ועוצמתם וגדולתם
 • קמיעות לחן וחסד.
 • להינצל מפחד.
 • לבהלה, עין הרע וחולי.
 • לשמירה אישה שיהיה בהריון ולוולד
 • לרפואה לכל אשר תבקשו.
 • לפרנסה והצלחה.
 • לזיווג לבחור, ולבחורה.
 • להצלחה לגבר שיהיה מוצא חן בעיני כל הבריות.
 • להצלחה לגבר שיעשו רצונו
 • סגולה לכל בקשה, אשה עקרה, פרנסה בשפע, ביטול גזרות.
 • סגולה לכל הישועות, להצלחה בדרך, שלום בית, בנים חכמים, למעוברת, כל משאלות לבך.
 • סגולה וקמיע לכל הברכות להינצל מנזק וסכנה וחולי עין הרע.
 • סגולה לחן וחסד ויתברך מפי עליון בכל הברכות וישועות.
 • קמיע לבריאות ברכות מפי עליון בחסד ורחמים.
 • הספר קדוש כמו ספרי התורה שנמצאים בבתי הכנסת, אשר יעזור לכם שיתגשמו בקשותיכם, אשר הקורה בו ותהנו מקדושה עליונה ותרגישו שה' יתברך קרוב אליכם ועושה נסים ונפלאות בכל אשר תבקשו.
 • סיוע לדום לב, לאירוע מוחי, לדיכאון וביטול הגזירות והחסימות שתגיעו לדרגות גבוהות, לנחת רוח והצלחה בכל מעשי ידיכם.

המלצת הרב הגאון עובדיה יוסף הראשון לציון נשיא מועמת חכמי תורה שליט"א, הרב הראשי בבתים הרב יוסף בר-שלום שליט"א הרב הנכבד נתן לנדמן שליט"א הי"ו, הרב המקובל חיים כהן שליט"א (החלבן) הי"ו , הרב הגאון יצחק מ. דיין שליט"א, הרב בן ציון ישראלי שליט"א חבד הי"ו.